Industrial door sensor
OAM-EXPLORER US

8004940 2019.05.20