Industrial door sensor
OAM-EXPLORER US

8004940 2022.02.04